Diensten

HomeDiensten
Ruime ervaring

Met het juiste advies en goede begeleiding werken wij samen aan het beste eindresultaat.GW Bestratingen Tuin en Infra gaat voor kwaliteit. Als jong bedrijf met veel vakkennis en passie voor het vak verzorgen wij graag de aanleg van al uw bestratingen. Neem snel contact met ons op.

Ons aanbod

 • Sierbestrating
 • Opritverharding
 • Erf- en plein verharding
 • Tuin- advies en ontwerp
 • Infra werkzaamheden
 • Bestratingsmateriaal
 • Drain clogs

Voor al uw sierbestrating wensen rond om uw huis.
 Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van nostalgisch- tot moderne bestrating


. Met veel ervaring en inhoudelijke vakkennis is uw tuin of erf in goede handen bij ons.

 • Flexibel
 • Competent
 • Resultaatgericht

Wilt u uw oprit vakkundig aan laten leggen? De basis van een goede oprit zijn de ondergrond,
 het soort stenen en het gekozen legverband. Deze zaken zijn mede bepalend voor de kwaliteit en levensduur van de oprit. 
Wij kunnen u passend advies geven.

 • Flexibel
 • Competent
 • Resultaatgericht

Bij de verharding van uw erf en pleinen kunt u denken aan grote pleinen zoals boerderijen, industrieterreinen met top zware belastingen tot uw bestrating.

 • Flexibel
 • Competent
 • Resultaatgericht
GW bestratingen is gespecialiseerd in het aanleggen van tuinen. Van advies tot ontwerp, GW bestratingen staat voor u klaar.
1
 • Flexibel
 • Cоmреtent
 • Rеѕultaatgericht
2
Gespecialiseerd in infra werkzaamheden richten wij ons op het inrichten van terreinen en stedelijke gebieden. Voor infra zijn wij ervaren in grondwerkzaamheden, het realiseren van verhardingswerken en het aanleggen van riolering, drainage en gasleidingen.

 • Flexibel
 • Competent
 • Resultaatgericht
GW bestratingen zorgt altijd voor de beste prijs. Of het nu om uw tuin of om een groter project gaat, GW Bestratingen levert de prijs die u nodig heeft.
1
 • Flexibel
 • Cоmреtent
 • Rеѕultaatgericht
2
At PlumberX, we саn hеlр уоu fix unexpected dаmаgеѕ аnd unѕсhеdulеd brеаkdоwnѕ. We hаvе bееn helping families from dеѕіgn рhаѕе tо rеmоdеlіng оf residents, basement finishes, decks аnd rооm additions. Kіtсhеn and bаth remodel. Wе аrе соmmіttеd tо customer satisfaction wіth quality аrtіѕtrу.
1
 • Flеxіbіlіtу
 • Cоmреtеnсе
 • Rеѕultѕ
 • Vаluе fоr mоnеу
 • High ѕрееd
2

Waarom GWBestratingen?

24/7 Beschikbaar

Jarenlange ervaring

Gegarandeerde tevredenheid

Gratis offerte